Underbygningen består av massen som jernbanesporet - sviller og skinner ligger på. Dette inkluderer også konstruksjoner som broer, tuneller, kulverter og stikkrenner. Overbygningen består av ballast/pukk, sviller, skinner og sporveksel.

Recent Submissions

View more