• Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren 

      Unknown author (Others, 2016-12-02)
      Hvilke kriterier legges til grunn for beslutning om når på døgnet arbeidene på Kongsvingerbanen som skal iverksettes fra 2018 skal gjøres, herunder hvilke konsekvenser det får for både persontrafikk og godstrafikk om ...