• Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren 

      Unknown author (Others, 2016-09-07)
      I Byggeindustrien 31. august står det å lese at Jernbaneverkets prosjektorganisasjon for utbyggingen av Follobanen har avdekket flere avvik hos underleverandører. Tidligere er det avdekket lignende avvik ved Ryfast-pro ...