• Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren 

      Unknown author (Others, 2014-02-18)
      Under transport- og kommunikasjonskomitéens besøk ved Alnabruterminalen 21. januar i år ble det - både fra jernbanemyndighetene og fra godstransportører og samlastere - advart mot å legge Politiets nye beredskapssenter ...