Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJenssen, Atle
dc.date.accessioned2012-03-30T07:42:13Z
dc.date.available2012-03-30T07:42:13Z
dc.date.issued2011-12-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/157055
dc.descriptionI forbindelse med KVU for utvikling av intercitytilbudet på Østfoldbanen, har konseptene ØB 3A, ØB 4A og ØB 4F vært vurdert i forhold til konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø. Metoden som har vært benyttet er basert på Statens vegvesens konsekvensutredningsmetodikk fra Håndbok 140, men tilrettelagt en KVU’s analysenivå. Denne fagrapporten inngår som underlag til Alternativanalysen som tar for seg alle tema i evaluering av konseptene. De vurderte jernbanetraseene går gjennom Østfold fylke, et fylke hvor det finnes store mengder automatisk fredete kulturminner, i tillegg til at potensialet for ytterligere funn av slike kulturminner er stort. Også nyere tids kulturminner, som blant annet gårdsbygninger, festningsverk og stasjonsbygninger, finnes en rekke steder i Østfold.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorconsultno_NO
dc.subjectintercityno_NO
dc.subjectØstfoldbanenno_NO
dc.subjectkulturminnerno_NO
dc.subjectjernbaneutbyggingno_NO
dc.titleKVU IC Østfoldbanen : fagnotat - kulturmiljøno_NO
dc.typeOthersno_NO
dc.source.pagenumber25no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel