• Overførbarhet av sikkerhetssystemer mellom bransjer 

      Eklo, Anders; Klokset, Roger; Viken, André (Master thesis, 2014-06-06)
      Temaet for denne masteroppgaven er «Overførbarhet av sikkerhetssystemer mellom bransjer», hvor vi undersøker om det er mulig for andre virksomheter å nyttiggjøre seg sikkerhetssystemer og sikkerhetstenking fra luftfart. ...